Jabatan Radiologi

Pengenalan

Jabatan Radiologi mula beroperasi pada tahun 1963 dengan 2 bilik X-Ray dan    mengendalikan pemeriksaan radiografi am sahaja. Pada tahun 1996, perkhidmatan ditambah dengan satu bilik x-ray biasa di Klinik Pakar diikuti dengan perkhidmatan CT Scan and Ultrasound pada tahun 2002. Jabatan ini juga menerima pesakit daripada Hospital Daerah dan Klinik-Klinik swasta.

Skop Perkhidmatan

  1. Melakukan pemeriksaan radiografi AM.
  2. Melakukan pemeriksaan radiografi khas seperti CT Scan dan Ultrasound.
  3. Melakukan pemeriksaan radiografi di wad dan kecemasan.
  4. Melakukan pemeriksaan IVU.
  5. Melakukan pemeriksaan Intervensi Radiologi seperti Lung Biospy, Drainage dan sebagainya.
  6. Menyediakan Laporan Radiologi untuk pemeriksaan perubatan.
  7. Menyediakan Laporan MRI.
  8. Menyediakan perkhidmatan menyimpan dan tracing rekod radiologi (filem x-ray dan salinan laporan pemeriksaan khas).