Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC)

Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC)

Hospital Tawau

PENGENALAN

Unit Penyelidikan Klinikal(Clinical Research Unit(CRU), Hospital Tawau telah ditubuhkan pada bulan Mei 2017 dan secara rasminya telah dilancarkan pada 24 Oktober 2018 oleh Dr. Abd Kahar Bin Abd Asis (Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri(Perubatan)) yang mewakili Datuk Dr. Christina Rundi, Pengarah Kesihatan Negeri Sabah. Unit Penyelidikan Klinikal telah dinaik taraf kepada Pusat Penyelidikan Klinikal(CRC) pada November 2019. Penubuhan Pusat Penyelidikan Klinikal merupakan salah satu inisiatif untuk menggalakkan aktiviti penyelidikan dalam kalangan kakitangan Hospital Tawau dan menambah baik servis kepada klien iaitu pesakit di Hospital Tawau melalui Evidence Based Practice. Hospital Tawau juga berazam untuk memberikan perkhidmatan secara holistik dan terbaik kepada pesakit. Oleh itu, bagi mencapai matlamat ini, pelaburan dalam bidang penyelidikan adalah langkah penting supaya perkhidmatan secara holistik dan terbaik dapat diberikan kepada pesakit.

Penubuhan pusat penyelidikan klinikal adalah bertujuan untuk memantapkan lagi aktiviti penyelidikan dengan mewujudkan persekitaran kondusif dan memberikan sokongan kepada para penyelidik di Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya di Hospital Tawau.

Hospital Tawau pada masa ini dianggotai oleh 1494 kakitangan yang terdiri daripada 28 pakar daripada pelbagai jabatan klinikal. Hospital Tawau juga merupakan hospital lead bagi Hospital Kluster Tawau yang merangkumi Hospital Lahad Datu, Hospital Semporna dan Hospital Kunak. Penubuhan Pusat Penyelidikan Klinikal merupakan satu langkah strategik dari segi lokasi untuk merangkumi kawasan Pantai Timur Sabah.

VISI

Menjadi pemandu kepada penyelidikan di Hospital Kluster Tawau menuju kearah pusat kecemerlangan penyelidikan di Pantai Timur Sabah.

MISI

Mempromosikan penyelidikan, memberikan sokongan dan latihan kepada penyelidik di Hospital Kluster Tawau justeru memperbaiki perawatan dan perkhidmatan kepada pesakit melalui evidence based practice.

CARTA ORGANISASI

PERKHIDMATAN

  1. Kami membantu dan melancarkan aktiviti penyelidkan seperti Investigator Initiated Research (IIR) di Hospital Tawau
    1. Membantu penyelidik untuk membentuk protokol penyelidikan
    1. Membantu penyelidik untuk menganalisis data menggunakan Statistical Package for the Social Sciences Software(SPSS)
  2. Kami membantu dalam proses pendaftaran protokol penyelidikan kepada NMRR (National Medical Research Register) dan permohonan untuk geran penyelidikan
  3. Kami memberikan Klinik Konsultasi Penyelidikan atau Research Consultation Clinic(RCC) kepada para penyelidik
  4. Kami menganjurkan kursus/ bengkel/seminar berkaitan penyelidikan

BENGKEL/LATIHAN/AKTIVITI TAHUN 2020-2022

Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Tawau menganjurkan pelbagai kursus dan bengkel untuk memperkasakan kakitangan hospital dan penyelidik dengan ilmu berkaitan  penyelidikan. Kursus dan bengkel yang diadakan adalah seperti tersenarai di bawah. Untuk mendaftarkan diri dan menghadiri kursus tersebut, penyelidik dijemput untuk menghubungi pihak Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Tawau.

TARIKH LATIHAN TEMPAT  
17 Januari 2020 CME Hospital: Think Research, Think CRC Ruang Legar Tingkat 6, Hospital Tawau  
4 – 5 Mac 2020 Introduction to Clinical Audit   ILKKM, Tawau
12 Mac 2021 CNE Nursing: Apa itu NMRR? Online melalui google meeting
23 Mac 2022 Introduction to Case Report Online melalui google meeting
19-20 Mei 2022(Tentatif Tarikh) Introduction to Clinical Research ILKKM Tawau
17 Jun 2022 CNE Nursing: Apa itu NMRR? Online melalui google meeting
14-15 Julai 2022 (Tentatif Tarikh) Basic Research Methodology ILKKM Tawau
6 Oktober 2022( Tentatif Tarikh) Cluster Tawau Research Day ILKKM Tawau

AKTIVITI PUSAT PENYELIDIKAN KLINIKAL

Perasmian Unit Penyelidikan Klinikal Hospital Tawau pada 24 Oktober 2018
  Cluster Tawau Research Day Tahun 2018
  Cluster Tawau Research Day Tahun 2019  
  Peserta NCCR 2017 daripada Kakitangan Hospital Tawau 
Peserta daripada Kakitangan Hospital Tawau  pada Sabah Research Day Tahun 2018
Bengkel yang Dianjurkan bersama CRC HDOK Tahun 2019

Bengkel Introduction to Clinical Audit Tahun 2020
Research Consultation Clinic
CONTACT 

Dr Baskaran Subramaniam
Ketua
Email : drbaskaran@moh.gov.my
   
Sn Lilyiana Pengui 
Admin Manager
Email :  lilyianap81@yahoo.com.my


Dr Nur Farhana Ahmad Fisol
Pegawai Perubatan
Email: farhana.ahfisol@yahoo.com.my
Address:
Clinical Research Centre (CRC),
Hospital Tawau,  Peti surat 67,
91007 Tawau Sabah.
Email: crc.htwu@gmail.com
Office location:
Kuarters Kakitangan Hospital, Block F, 1st floor
(Pejabat Sementara Sahaja)

(Pejabat Sementara Sahaja)