Unit Hal Ehwal Islam

Pengenalan

Melalui cadangan dalam Mesyuarat Agung Sesi 2010/2011 Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah (Perkips) Cawangan Tawau memohon agar PERKIPS Cawangan Tawau menubuhkan satu jawatankuasa yang berfungsi sebagai AJK kecil bagi membimbing pesakit (Fardu Kifayah) dan kakitangan (ceramah dan kursus kearah berkaitan hal ehwal Islam) seperti Hospital Mesra Ibadah yang telah ditubuhkan beberapa hospital di Semenanjung Malaysia.

Jawatankuasa tersebut dikenali sebagai AJK Mesra Ibadah  dengan kerjasama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) & Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS).

Unit Hal Ehwal Islam Hospital Tawau beroperasi pada 1 Disember 2013. Unit ini wujud adalah sebagai satu  mekanisme ke arah menjaga kebajikan orang Islam dari sudut rohani dan jasmani selaras apa yang disyariatkan oleh Islam

Objektif Am

Untuk menjadikan Hospital Tawau sebagai hospital yang berteraskan konsep Hospital Mesra Ibadah.

Objektif Khusus

 1. Mewujudkan Jawatankuasa Hospital Mesra Ibadah
 2. Menyediakan prasarana dan kelengkapan yang bersesuaian dengan Hospital Mesra Ibadah.
 3. Melahirkan kakitangan hospital yang mahir dalam pengurusan ibadah pesakit.

VISI

Ke arah penyediaan perkhidmatan yang berkualiti tinggi bertumpukan kepada pesakit, waris, keluarga dan kakitangan melalui kecemerlangan dalam penyelidikan, latihan, inovasi dan teknologi bersesuaian yang berteraskan nilai-nilai Islam selaras dengan konsep Hospital Mesra Ibadah.

MISI

Kami komited ke arah penyampaian perkhidmatan yang holistik dalam mewujudkan pembangunan insan yang syumul dari sudut rohani dan jasmani melalui profesionalisme, kerja berpasukan dan penyayang.

Skop Perkhidmatan

Tanggungjawab kepada hospital;

 • Mewujudkan Jawatankuasa Hospital Mesra Ibadah.
 • Bertanggungjawab terhadap semua program dan aktiviti berkaitan Hal Ehwal Islam peringkat hospital.

Perkhidmatan kepada kakitangan;

 • Menyelaraskan program-program latihan serta melaksanakan program Penerapan
 • Nilai-Nilai Islam secara berhikmah, terancang dan berkualiti.
 • Pembangunan Insan dengan melaksanakan khidmat nasihat kepada kakitangan.

Perkhidmatan kepada pesakit dan waris;

 • Khidmat nasihat dan bimbingan kerohanian kepada pesakit dan waris.
 • Ziarah dan bimbingan pengurusan ibadah pesakit.
 • Khidmat Azan/Iqamah bayi yang baru lahir

Mengawal selia pengurusan jenazah Islam;

 • Berwaris.
 • Tanpa waris.
 • Saudara Baru.

Menyediakan bahan penerbitan berunsurkan Islam.

 • Adab Menziarahi Pesakit
 • Panduan Solat Pesakit
 • Panduan Tayammum
 • Panduan Wuduk (Water Spray)
 • Panduan Solat Wanita Hamil
 • Amalan Persediaan Menghadapi Kelahiran
 • Anak Tidak Sah Taraf dari Sudut Syarak
 • Tanggungjawab Bapa Kepada Anak Selepas Kelahiran
 • Wanita & Darah
 • Peranan Waris Mnghadapi Pesakit Nazak
 • ETIKA Bedah Siasat Menurut Islam
 • Doa Harian Pesakit