Unit Perhubungan Awam

Pengenalan

Seksyen Perhubungan Awam bertanggungjawab dalam menguruskan perhubungan awam dengan media dan merancang strategi media dalam penyebaran maklumat secara berkesan. Bahagian ini juga berperanan sebagai penasihat dalam bidang perhubungan awam dan perhubungan media bagi merancang dan menasihati pihak pengurusan tertinggi tentang strategi perhubungan awam di Hospital Tawau. Selain itu, Unit Perhubungan awam juga bertindak sebagai penyelaras Aduan Awam/ Pelanggan.