Unit Perpustakaan

Pengenalan

Seksyen Perpustakaan telah berjaya membangunkan koleksi buku-buku perubatan dan bukan perubatan, majalah dan jurnal perubatan kepada semua kakitangan. Antara koleksi buku termasuklah buku perubatan, buku kumpulan sokongan, pekeliling-pekeliling perkhidmatan dan juga buku koleksi sasterawan negara. Kesemua buku ini boleh dipinjam oleh pengguna perpustakaan..

Antara tanggungjawab Seksyen Perpustakaan adalah seperti berikut :

 • Menjadikan pusat sumber maklumat yang cemerlang kepada pengguna pelbagai kategori
 •  bagi tujuan perancangan kesihatan, perawatan, perubatan, penyelidikan, latihan pendidikan dan pembelajaran berterusan. 
 • Membina koleksi bahan bacaan dan maklumat yang berkualiti , lengkap, sistematik dan terkini. 
 • Menyokong semua program pembelajaran, pengajaran, pendidikan, penyelidikan dan pembangunan ilmu dengan menyedia dan memaksimumkan pelbagai jenis bahan perpustakaan dan kemudahan teknologi maklumat

Perkhidmatan Yang Disediakan

 • Perkhidmatan Sirkulasi
 • Pinjaman/Borrowing
 • Pemulangan/Returning
 • Pembaharuan/Renewing 
 • Perkhidmatan Internet 
 • Perkhidmatan pencarian maklumat menggunkan internet dan perkongsian maklumat dengan menggunakan komputer di bilik komputer yang disediakan. 
 • Perkhidmatan Bilik Perbincangan 
 • Perkhidmatan ini disediakan untuk semua pengguna perpustakaan mengadakan perbincangan secara berkumpulan di perpustakaan. 
 • Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan 
 • Perkhidmatan ini disediakan bagi memenuhi keperluan pengguna dengan mendapatkan bahan buku dan artikel dari organisasi-organisasi lain. 
 • Perkhidmatan Rujukan dan Perujukan 
 • Perkhidmatan ini meliputi pertanyaan rujukan, penyelidikan dan pencarian maklumat dari sumber perpustakaan organisasi atau dari pangkalan data yang disediakan. 
 • Jurnal Atas Talian (e-journal) Perkhidmatan mengakses Jurnal Atas Talian (e-journal) boleh dibuat melalui Portal Virtual Library Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua kakitangan hospital boleh mengakses kepada pangkalan data yang telah disediakan