Jabatan Rekod Perubatan

Pengenalan

Unit Rekod Perubatan (URP) Hospital Tawau terletak di tingkat bawah Bangunan Poliklinik  Hospital Tawau dan berhampiran dengan Kaunter Utama Klinik Pakar dan Unit Hasil.  Sebelum ini beroperasi di tingkat bawah Blok lama Hospital Tawau sejak tahun 1989 lagi dan telah berpindah ke Bangunan Poliklinik Hospital Tawau pada tahun 1995. 

Objektif

Mewujudkan satu system pengurusan kesihatan yang berkesan melalui Pengurusan Rekod Perubatan yang teratur dalam menyediakan data atau maklumat berorientasikan Pengurusan yang tepat, cepat dan berkesan.

Skop Perkhidmatan

 1. Pengurusan pengesanan, penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, kawalan dan pelupusan ke atas :
  • Rekod Perubatan Pesakit Dalam.
  • Rekod Perubatan Pesakit Klinik Pakar.
 2. Pengurusan Laporan Perubatan.
 3. Pengurusan Sistem Maklumat Rawatan Perubatan (SMRP) ke atas :
  • Pesakit Dalam.
  • Pesakit Luar.
  • Rawatan Harian.
  • Perkhidmatan Sokongan.

4.   Pengurusan Sistem Casemix.

5.  Pengurusan Kluster Tawau.

6.  Pengurusan Laporan KPI dan NIA.

7.  Pengurusan pemantauan dan penyediaan Statistik Hospital.

8.  Pengurusan Aktiviti Kualiti.

9.  Pengurusan Lembaga Perubatan.

10.  Pengurusan Am URP.