Unit Dewan Bedah

Pengenalan

Unit Dewan bedah adalah merupakan unit guna sama semua department dan dilengkapi dengan kemudahan seperti ‘Pipe in oxygen, compress air dan pipe in vacum. Mempunyai satu ‘Air lock’ 4 bilik bedah utama yang dilengkapi dengan peralatan seperti monitor pesakit, mejabedah electronic/manual, GA Mechinedan lain-lain yang boleh dikawal selia setiap masa, satu Ruang Pemulihan untuk menempatkan pesakit yang telah menjalani pembedahan untuk memastikan pesakit benar-benar sedar serta selamat sebelum di hantar balik kewad  / unit masing-masing.

Objektif

 • Mengutamakan keselamatan pesakit sepanjang proses perawatan di Jabatan Anaesthesia & Rawatan Rapi
 •  Melahirkan kakitangan jabatan yang berpengetahuan & berkemahiran tinggi untuk memyediakan perkhidmatan kesihatan secara holistik & komprehensif
 •  Melaksanakan proses pengajaran & pembelajaran dalam kalangan jabatan sejajar dengan perkembangan terkini dalam bidang Anaesthesia & Rawatan Rapi
 •  Mempromosi dan menggalakkkan budaya penyelidikan dalam kalangan kakitangan jabatan

Fungsi Utama Dewan Bedah

 • Memberi perkhidmatan Pembedahan berkualiti kepada semua pesakit yang  memerlukan.
 • Memberi perkhidmatan diagnostic dan teraputik mengikut keperluan dan jadual yang ditetapkan.
 • Sebagai pusat rujukan.
 • Mewujudkan pusat latihan kepada pelajar-pelajar siswazah.
 • Memberi sumber maklumat kepada keluarga yang akan menjalani pembedahan.

Perkhidmatan Yang Disediakan

 1. Memberipenjagaan yang berkualiti dan selamat kepada pesakit sebelum, semasa dan selepas pembedahan. 
 2. Mengadakan Perkhidmatan Klinik Anestesia kepada pesakit untuk menilai keadaan fizikal dan persediaan mental sebelum pembedahan elektif dijalankan.
 3. Memastikan semua pembedahan dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan untuk semua disiplin.
 4. Menyediakan perkhidmatan 24 jam.
 5. Menjalinkan rangkaian perkhidmatan dengan lain-lain hospital / Klinik.
 6. Memberi perkhidmatan “Acute Pain Service” kepada pesakit selepas menjalani pembedahan.
 7. Memberi perkhidmatan “Day care Surgery” untuk kes Surgikal dan Orthopedik setiap hari selasa dan khamis (2.00 petang sehingga 5.00 petang)
 8. Memberikan perkhidmatan respon awal bagi kes-kes kecemasan contoh”Red Alert”.