Unit Rawatan Koronari

Pengenalan

Unit Rawatan koronari telah dirasmikan pada Mei 2002.  Menempatkan 4 buah katil. Kes-kes yang dimasukkan ke Unit ini diantaranya ialah  :     

 1. Acute Myocardil Infarction,
 2. NSTEMI/Unstable angina/ACS
 3. Arrhythmia yang tidak stabil
 4. Acute pulmonary oedema 2
 5. Lain-lain Kes yang berkaitan .

Perkhidmatan Yang Disediakan

1.  Menerima kemasukan kes-kes yang berkaitan. 2. Membuat discaj/DAMA 3.  Menjalankan prosedur seperti :

 • Pemantauan – Cardiac Activity Monitoring Secara Berterusan
 • Defibrillation
 • Elective Cardioversion
 • Trancutaneous Pacing
 • Temporary Intravenous Pacing
 • Pericardiocentesis
 • Insertion Of Femoral /Intra Jugular Catheter
 • Hemodialiasis
 • ECG
 • Resuscitation
 • Pengambilan Darah Dari Intravenous/Arterial
 • Pendidikan Kesihatan/ Cardiac Rehabilitation
 • Prosedur –Prosedur Lain Yang Berkaitan