SEKSYEN KEWANGAN

PENGENALAN

Objektif Seksyen Kewangan adalah untuk memberikan perkhidmatan pengurusan kewangan yang cemerlang terutamanya dalam pungutan hasil, bayaran, akaun amanah, perolehan dan aset. Selaras dengan peraturan, undang - undang Kerajaan, arahan dan pekeliling yang berkuatkuasa.

VISI

Menjadi sebuah seksyen yang cemerlang dalam menyediakan perkhidmatan kewangan yang berkualiti kepada pelanggannya.

MISI

Seksyen Kewangan berhasrat untuk menjadi sebuah seksyen yang cemerlang dalam menyediakan perkhidmatan kewangan melalui: -

 • Unit Hasil - Memungut hasil Kerajaan secara berkesan dengan layanan mesra pelanggan dan mengurangkan tunggakan hasil.
 • Unit Perolehan - Memenuhi keperluan HQE dalam pengurusan perolehan yang berkesan dan mematuhi tatacara perolehan yang berkuatkuasa.
 • Unit Akaun - Memproses semua pembayaran dan mengurus perakaunan semua aktiviti hospital dengan cekap.
FUNGSI UNIT AKAUN

 • Mengurus, menyelaras dan mengawal belanjawan hospitaL
 • Mengurus dan memastikan semua bayaran emolumen, tuntutan elaun, pesanan kerajaan dan tuntutan panjar wang runcit dibuat mengikut peraturan.
 • Memastikan Buku Vot Amanah dan Deposit, Daftar Bil, pendahuluan diri dan pinjaman kerajaan disenggara dengan betul dan laporan berkenaan disediakan.
 • Menyediakan Laporan Perbelanjaan Bulanan, Tahunan dan Penyata Penyesuaian Vot Perbelanjaan
 • Menguruskan pembayaran Pukal MAS, Telefon & Elektrik

FUNGSI UNIT PEROLEHAN

Perolehan Jabatan dengan telus, cekap dan mematuhi peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.
Menguruskan aktiviti berkaitan:

 • Perolehan Kerajaan ( Bekalan / Perkhidmatan dan Kerja ) melalui kaedah Sebut Harga secara manual
 • Jualan Aset Alih Kerajaan yang telah dilupuskan
 • Perolehan Kerajaan ( Bekalan / Perkhidmatan dan Kerja ) melalui kaedah Pembelian Terus.
 • Penyediaan Pesanan Kerajaan ( LPO) melalui sistem e- Perolehan.
 • Pemantauan pengeluaran Pesanan Kerajaan ( LPO )
 • Penyelenggaraan Dokumen ( Pekeliling -Pekeliling / Panduan / Profil Syarikat )berhubung Perolehan Kerajaan
FUNGSI UNIT HASIL

Memungut kutipan hasil kerajaan melalui caj-caj rawatan perubatan.

Aktiviti:

 • Kawalan terimaan.
 • Kawalan Borang Hasil
 • Penerimaan Hasil (Bayaran caj rawatan)
 • Keselamatan Wang Tunai
 • Kawalan Perakaunan Terimaan Hasil
 • Membuat Laporan Penyesuaian Akaun Amanah 76302 dan 76303.
 • Membuat Laporan Penyesuaian Akaun Hasil
 • Membuat laporan Bulanan Hasil
 • Kutipan Hasil Menggunakan kad kredit
 • Menyediakan Penyata Pemungut
 • Memberi Pengecualian Sebahagian/Keseluruhan Bil Hospital.
 • Membuat Laporan Akaun Belum Terima.
 • Menyenggara Panjar Khas Deposit Hospital.
 • Penyediaan Hapuskira Tunggakan Hasil.
 • Pendaftaran masuk pesakit ke dalam wad.
 • Membuat rondaan wad untuk mengutip deposit tambahan