UNIT PENGURUSAN ASET & STOR (UPAS)

LATAR BELAKANG

Pejabat Unit Pengurusan Aset & Stor (UPAS) terletak di Hillside, Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Diketuai oleh Penolong Pegawai Tadbir (Stor) Gred N36 merangkap Pegawai Aset Hospital dan dibantu oleh lima (5) orang Pembantu Tadbir serta seorang Pembantu Awam.

MISI

Menjadi Pusat Tanggungjawab (PTJ) Rujukan Bagi Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.

VISI

Memperkasakan Aktiviti Pengurusan Aset Alih yang sistematik, berkualiti, cekap dan penuh integrity selaras dengan 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) – Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan.

OBJEKTIF

 • Menyediakan perkhidmatan sokongan yang efektif dan efisen sebagai sokongan kepada program penjagaan pesakit yang dijalankan oleh hospital.
 • Memastikan Pengurusan Aset Alih dan Pengurusan Stor di hospital ini mengikut garis panduan dan tatacara yang sedang berkuatkuasa.

SKOP PERKHIDMATAN

Unit ini menjalankan fungsi-fungsi pengurusan Aset Alih dan Stor di hospital ini melalui pelbagai aktiviti seperti berikut :-

 • Urusan pengujian dan pentauliahan (T & C).
 • Urusan pendaftaran Aset Alih ke dalam Sistem Pengurusan Aset Alih (SPA).
 • Menyelaras Pemeriksaan Aset Alih, Pemeriksaan Stok dan Verifikasi stor.
 • Urusan Pelupusan Aset Alih dan barang-barang stor.
 • Urusan Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih dan barang-barang stor
 • Memproses kelulusan penerimaan hadiah/ sumbangan dalam bentuk peralatan/ aset alih.
 • Menyediakan Laporan Suku Tahun bagi Pengurusan Aset Alih dan Stor
 • Pengeluaran Stop/ Start Notification Facility (SNF) kepada syarikat konsesi Sedafiat Sdn. Bhd
 • Memproses kelulusan pindahan aset alih ke Pusat Tanggung Jawab (PTJ) yang lain.
 • Menjadi urusetia bagi Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) peringkat hospital.
 • Menjadi Urusetia bagi Jawatan Kuasa Pelupusan Aset Alih Kerajaan.
 • Menjadi rujukan berkaitan pengurusan aset alih kerajaan dan stor kerjaan kepada semua Jabatan/ Unit/ Wad/ Klinik di hospital ini.
SAMBUNGAN TELEFON : 7192 (KETUA UNIT)/ 7241 (ANGGOTA LAIN)