Accessibility Tools

UNIT TATATERTIB

PENGENALAN

Unit Tatatertib mempunyai kekuatan seramai satu (1) Pegawai Tadbir Diplomatik dan tiga (3) orang Pembantu Tadbir (P/O). Berikut ialah tanggungjawab Unit Tatatertib HQE:

 • Memproses tindakan tatatertib mengikut mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai
 • Memantau dan menyediakan laporan Keterhutangan Kewangan Yang Serius
 • Membantu pegawai lantikan baru mengisytiharkan harta serta memproses dan memastikan setiap kakitangan hospital mengisytiharkan harta setiap lima (5) tahun sekali tertakluk kepada keadaan semasa dan setiap kali terima harta tambahan / mansuh
 • Mengurus kes gangguan seksual di bawah Peraturan 4(A).
 • Mengurus kes penyalahgunaan dadah di bawah Peraturan 7
 • Mengurus permohonan pekerjaan luar di bawah Peraturan 5.
 • Memproses penubuhan lembaga perubatan kakitangan HQE
 • Mengurus dan memantau pegawai yang berprestasi rendah dan bermasalah
 • Urusetia kepada Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN), HQE.
 • Urusetia Urusetia Jawatankuasa Integriti Tadbir Urus (JITU), Perisytiharan harta, Mesyuarat Lembaga Tatatertib dan Mesyuarat Pegawai-Pegawai Bermasalah.
 • Urusetia Jawatankuasa Siasatan Dalaman Hospital.

DIREKTORI UNIT TATATERTIB

NAMA JAWATAN EXT
Lau Yin Theng Ketua Unit Tatatertib/Pegawai Tadbir Diplomatik Kanan 7303
Betty Jolumas Pembantu Tadbir (P/O) 7318
Clementina Gregory Pembantu Tadbir (P/O) 7215
Norlaily Yana binti Sabtu Pembantu Tadbir (P/O) 7725